sobota 22. septembra 2018

Zachránia lesné škôlky Zem?

Začnime zoširoka, aby sme skončili pri čarovnom západe slnka na skalách. Žijeme v dobe informácií. Sú všade okolo nás, je k nim extrémne ľahký prístup, vlastne je skôr problém sa pred nimi aspoň na chvíľu schovať. Každý človek je informovaný o tom, že treba chrániť prírodu. Nielen preto, že je pekná, je to podmienka prežitia ľudstva a iného života na Zemi. Trvalo udržateľný rozvoj je súčasťou všetkých priorít Európskej komisie [ec.europa.eu]. A informujeme o tom aj naše deti. V škôlkach aj na školách majú environmentálnu výchovu ako prierezovú tému. Paráda. Čo viac chcieť? Je tu však jeden problémik.

Nefunguje to.